Z praxe

I. DMO – jde tady nějak pomoci? Ano, poklepy EFT uvolňují napětí, vnitřní emoční bolesti, které mají tito klienti nastřádané za několik let, zprůchodnění energie uvolňuje svaly a klient se cítí mnohem lépe. Řešíme snížení potřeby léků (x bolesti, x nespavosti, antidepresiva), které jsou častým doplňkem klasické „léčby“. Psychický stav se zlepší a tím se otevírají další možnosti ke změně.

II. Pocit křivdy, aneb metoda EFT® a majetkové vypořádání

/může EFT vyřešit problém v takové oblasti?/

Měli jste někdy pocit křivdy, máte v sobě emoci ublížení, myslíte si, že byl k vám někdo nespravedlivý? Provází vás emoce smutku, zloby, nenávisti k někomu, kdo se takto zachoval? K vám, vaší rodině, blízkým?

Co se děje v našem organismu, když cítíme bolest, křivdu, trápení nebo zlost?

Bohužel tím ubližujeme sami sobě, naše tělo (buňky, tkáně, orgány) vnímá emoce vůči kolegyni, manželovi, tchýni, rodičům, nadřízeným…, na tyto pocity reaguje odpovídajícími chemickými reakcemi, které ovlivňují např. hormonální systém a další následky, které se projeví ve fyzické nebo psychické bolesti, nemoci. Obecně veškeré vychýlení organismu z rovnováhy způsobené stresem se projeví narušením toku energie v těle (tělní tekutiny, tlak, funkce svalů, nervová soustava, mentální činnost…) a bloky v našem systému se projeví jako dysfunkce (nemoc, bolest).

Jak si pomoci, když spor není ukončen, když pocit křivdy trvá, když ten, co „ublížil, štve, rozčiluje, …“, pokračuje, jak ukončit trápení i z daleké minulosti?

Zjistit, jak tyto procesy vznikly a opravdu fungují a jakou máme moc je skončit ve svůj prospěch, co nám přišly dát, ne vzít.
A uzdravit situaci a tím sebe. EFT metoda odstraní nejen bloky na úrovni těla a postižený orgán může opět zdravě fungovat, ale i na úrovni mysli a emocí, a hlavně v podvědomí, kde, pokud neprovedeme změnu v této úrovni, nebude účinná
a dlouhodobá.

Případ z praxe:

Klientka po smrti otce zjistila, že jeho rodina (rodiče a sestra) ho v době pobytu v nemocnici nechali podepsat vzdání se majetkového podílu ve prospěch sestry a učinili převod majetku darováním ještě před jeho smrtí, aby jeho dcera na tento majetek neměla v dědickém řízení oficiálně nárok. Vzhledem k tomu, že se jednalo o pozemky, které vykupovala automobilka pro stavbu továrny, léty se zhodnotil a jednalo se o majetek v řádech desítek milionů Kč. Poslední přání umírajícího otce, aby nějaký podíl dceři vyplatili neoficiálně, jeho rodina nedodržela. Klientka vnímala zradu otce, že přistoupil na tuto variantu, klam a lakomost prarodičů a tety, kteří využili jeho slabosti v nemoci. …a další pocity křivdy….

Máte taky svůj příběh „proč zrovna já“?

Z dlouholeté praxe můžu potvrdit obsahy terapie kvůli bolesti z rozchodů, rozvodů, křivd z majetkových vypořádání, protežování jednoho ze sourozenců, nespravedlivé odměny v práci….

Pomineme právní hlediska řešení, protože tento článek je napsaný kvůli našemu osobnímu rozvoji a psychické a fyzické pohodě.

Pocity křivdy, ublížení, lítosti mají v sobě energii destrukce a vedly by dále k zhoršování zdravotního stavu (i stavu majetku, protože finance jsou jen jinou formou zobrazení stavu mysli a manifestace energie např. v majetku) klientky, a to si proto, že se někdo jiný zachoval nespravedlivě, nezasloužíme. Proto je nevyhnutelná okamžitá změna postoje a tím naší životní reality, ve které jsme se třeba i díky výše uvedenému problému dostali.

Koučink metodou EFT (emotional freedom techniques) – (praktikovaná mírnými poklepy na body na tváři a rukou s vedeným rozhovorem dle pravidel kineziologie, NLP ad.) dohledá vznik emočního programu, většinou z dětství, proč jsme do určitých rolí stavěni (role oběti), proč se nám některé situace v životě opakují (typ partnera, nadřízeného, ale i úrazy, nehody, ztráty), a hlavně odstraní zprůchodněním energetických drah nepříjemné pocity, tzv. emoční napojení na události a osoby i z daleké minulosti.

Můžeme začít s čistým štítem, nezatížení, neukřivdění, odpojeni od událostí a lidí, kterým jsme dávali možnost ovlivňovat jejich jednáním náš život.

EFT nejen pomůže rychle a efektivně pomoci s tím, co se stalo, ale jako efektivní koučovací metoda pomůže se splněním přání, cílů, ke kterým se kvůli nějakým limitům (psychickým, fyzickým) nemůžeme dostat (učení, dovednost, práce, podnikání, sportovní výsledek…). Kolik klientů díky této metodě např. konečně letělo na dovolenou, i když před terapií by se k letadlu ani nepřiblížili, nebo si konečně udělali řidičský průkaz.

A klientka na začátku příběhu? Jak to dopadne s ukradenými milióny? EFT peníze nenatiskne 😊, i když v soudních procesech, pokud se koučink zaměří přímo na ně, jsou nečekané zvraty. EFT odstraní pocit křivdy, a bolesti. Přesměruje tuto silnou energii k oblastem života, ve kterých by ji, kdyby seděla doma v pohodlí s dědictvím ani nenapadlo se realizovat, a otevře oblast života právě s takovým potenciálem, který jí vynahradí ztrátu. Pohádka? Ne, zákon zachování energie. Spravedlnost Universa je úžasná v tom, že je spravedlivá i vůči těm nespravedlivým. A proto se nezaměřujme na zadostiučinění nebo dokonce pomstu, protože s každým činem vzniká současně následek odpovídající úmyslu.  Proveďte změnu, pokud se v něčem necítíte harmonicky a vytvářejte své vlastní chtěné následky. Tvořte svůj život.