Kvantový koučink

Vychází z kvantových zákonů, které platí pro všechny.

Fungují stále jako např. gravitační síla, ale pokud nevíme jak, neumíme je použít ve svůj prospěch, naopak jejich nepochopením vytváříme také dle kvantových principů nežádoucí stav- nemoci, vztahové a finanční problémy, nebezpečí a kolize, prostě nějakou krizi. Pokud trpíme, tak zákonitosti celku narušujeme a jsme těmito krizemi a bolestí nabádáni ke změně (vývoji). Kvantový koučink nastaví obraz
pro pochopení pravé příčiny a uvědomění, harmonizuje náš systém a nastartuje proces uzdravení.

KVANTUM je nejmenší jednotkou reality – jednotkou energie
i hmoty. Naše tělo, orgány se skládají z buněk, buňky obsahují DNA, kolem které je kvantové pole. Nemoc, krizi vytváříme svým záměrem na kvantum. Záměr je emoční, myšlenkový, vědomý, podvědomý,… a kvalita našeho záměru určuje kvalitu života.

Kvantum se vyskytuje jako vlna v pohybu nebo v klidu jako částice, tyto výskyty určuje naše pozornost, vlna je nehmotná, rozšířená mimo čas a prostor. Po zaměření naší pozornosti se kvantum projevuje jako hmota v prostoru a čase.                  (Lenard, Planck a Einstein, 1921 Nobelova cena)

Tvoříme svůj život – zdraví či nemoc, štěstí či smutek, hojnost nebo chudobu. Pokud nežijete život ve vnitřní a vnější harmonii, nejste si vědomi, jak lze se záměrem pracovat, nebo jej vědomě nevyužíváte. Pokud jste ochotni přijmout odpovědnost, je nemoc léčitelná, problém řešitelný, Kvantová léčba je řízený proces uvědomění, soulad s frekvencí zdraví a lásky, spojení se zdrojem života. Uvědomění je proces mimo logiku, je nám přirozené, narodili jsme se s ním, ale většina přestala postupem času používat.

      Uvědomění = Moc (energie, síla, hojnost )                                        

  Neuvědomění = Ne/Moc (ztráta moci realizovat, krize)

Uvědomění nás vrací k naší přirozenosti, svobodě
a vyššímu řádu, ve kterých jsme byli stvořeni. Chaos
a náhody neexistují. Vše jsme stvořili. Proces obnovuje zdraví, podporuje hojení, zmírňuje bolest, zahajuje léčbu buněk, posiluje frekvence zdraví. Opravy zasahují DNA.

To, jak rezonujeme, tak ovlivňujeme chemické procesy
v buňkách a to má vliv na funkci orgánů, včetně projevu funkce genů (více obor epigenetika). Proces uvědomění vede terapeut, který proces zahájí, zprotředkovává. Kvantová terapie uvolňuje stres, strach, bolest, napětí, odstraňuje fyzické, psychické
a emocionální problémy, nastoluje harmonii, zdraví, lásku
a k naší přirozenosti nás vrací, spojí nás
s informacemi.

Buňka v harmonickém stavu nemůže být nemocná.

Rozsah uvědomění se zobrazuje v našich životech rozsahem
a kvalitou našeho bytí (intuice, charisma, zdravotní stav, empatie, schopnosti láskyplnosti, pocítit štěstí, mentální..), rozsahu uvědomění odpovídá i využití různé úrovně léčby
a rozvoje, omezené vědomí nepřijímá argumenty za svými hranicemi.

„Mystikou nazýváme záležitosti, kterým nerozumíme.“ A. Loyd

Hodina koučinku nastartuje změny, které jste neudělali roky.

KONTAKT

Ing. Alexandra Damková

Jak probíhá?

Kvantový koučink je proces uvědomění sebe a zdroje života, harmonizuje procesy, buňky dostávají informaci o záměru zdraví, nastává soulad bez tlaku na systém, začíná harmonizace na úrovni DNA. Tyto přirozené pocity např. F. J. Kinslow nazývá jako nepodmíněné, pro jejich prožitek není nutné splnit vnější podmínky, již jsme se s uvědoměním narodili, je pro nás přirozené. Proces nastartuje a vede kouč, můžete kdykoliv pokračovat sami doma. Emoce ovlivňují mozek, který dává podnět tělu k chemickým reakcím, takže tím, jak vyhodnocujeme, dáváme impuls pro procesy v našem těle
a ovlivňujeme své zdraví. Uvědomění povede k harmonii, nastolí očistný proces na všech úrovních. Cukrovka, vysoký tlak, žaludeční vředy, deprese, alergie a další diagnostiky, to vše je manifestace těla na hmotné úrovni (hra, která odpovídá určité frekvenci).

Nemoc je informace těla, že je čas na změnu, vyhodnotit a jinak myslet, žít. Uvědomění je duševní a mentální pauza od destruktivních programů, jste-li si vědomi své jedinečnosti
a schopností, zažíváte mír s jakýmikoliv okolnostmi ve vašem životě. Při terapii se uvědomění můžete naučit zapojit do každodenního života. Koučink má neomezené spektrum, neboť nás přivádí zpět k určité frekvenci, která odpovídá zdraví na všech úrovních a není proto důležitý konkrétní projev nemoci.

Pokud chcete opravdu změnu, najdeme možnosti, které vás k ní dovedou, proces léčby má určité zákonitosti a principy, které platí pro všechny (proč jste onemocněli) a pravidla, proč se projevuje problém u vás, rozkličování těchto informací a změna postoje včetně přeformátování vědomých
a podvědomých programů zahájí uzdravení. Pokud se dekóduje informace onemocnění, víte jak nastolit zdraví.

Proč kombinuji s metodou EFT?

Nestačí někoho „uzdravit“, nastolit změnu za něj, to je krátkodobé a nepřínosné, pro mě, že bych zasáhla do něčí cesty
a pro klienta, že nenastavil u sebe změny vědomě. EFT metoda zjistí příčinu problému a spolu s kvantovou terapií urychlí nápravu.

Co lze řešit?: fyzické problémy (alergie, vysoký tlak, cukrovka, dysfunkce orgánů, bolesti páteře, migrény, abcesy, záněty, omezení hybnosti, neplodnost, problémy se smyslovými orgány,… ); 

psychické problémy (fobie, deprese, strach, PSTD, úzkosti, poruchy spánku, obsedantně kompulzivní, u dětí – pomočování, poruchy učení a další dys….. ); problémy ve vztazích, zeměstnání, podnikání, sportu, učení (prokrastinace, strachy, problémy s kolegy, žárlivost, červenání, nízké sebevědomí, nízká motivace… ); zažívání (nadváha, anorexie, bulimie…). detox; závislosti (kouření, alkohol, „léky“, gamblerství…)

Příklad: terapie u zánětu ledvin =>

1. diagnostika mentální příčiny nemoci = za zánětem je zloba, ledviny jsou orgánem partnerství – problémy ve vztahu;

2. změna emočního programu (zprůchodnění bloku v energetického systému – na meridiánových drahách v těle energetickou akupresuru EFT);

3. harmonizace buněk – kvantové unášení, generální vyčištění těla i duše.