Ochrana údajů

Naše webová adresa je: http://eftuvadi.cz.

Pravidla nakládání s osobními údaji

1. Informace. 1.1. Tato pravidla nakládání s osobními údaji přijala firma: Fa Ing. Alexandra Damková, Vyšní Lhoty 64, 739 51, IČ 46133291 dále A Damková 1.2. Tato pravidla upravují zásady zpracování osobních údajů osob, které s A. Damkovou uzavřou poptávku na službu či kupní smlouvu v souvislosti s prodejem sortimentu – kurzu osobního rozvoje, koučinku a dalšího nabízeného zboží a služeb (dále jen „kupující“), osob, které si přes formulář na webových stránkách objednají zboží, manuál, brožury ke zboží a uživatelů webových stránek ww.eftuvadi.cz (dále jen „webové stránky“ a „uživatelé“). 1.3. A. Damková působí při zpracování osobních údajů jako správci a určují tak, za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních údajů.

2. Jaké údaje zpracováváme? 2.1. Zpracováváme osobní údaje kupujících, poptávajících poskytnuté v rámci poptávky, objednávky zboží nebo služeb uvedené prostřednictvím poptávkového formuláře nebo jinde na webových stránkách. Těmito údaji jsou zejména jméno, příjmení, adresa bydliště anebo místa dodání, telefonní číslo a e mailová adresa. 2.2. Údaje získané prostřednictvím cookies. Pokud jste v rámci nastavení cookies na webových stránkách nebo ve vašem prohlížeči povolili ukládání cookies a souhlasíte s jejich používáním, získává A. Damková za účelem lepšího cílení reklamních kampaní a vylepšování nabídky produktů a služeb údaje o vaší návštěvě webových stránek, o vašich preferencích a další aktivitě na webových stránkách. 2.3. Údaje získané prostřednictvím telefonické linky. A. Damková mohou přijímat objednávky prostřednictvím tel. linky, a to můžou zpracovávat vaše jméno, příjmení, telefonní číslo a další údaje, které v rámci hovoru uvedete.

3. Účel zpracování identifikačních údajů? 3.1. Pro vyřízení objednávky zboží a služeb, tj. pro splnění smlouvy mezi prodávajícími a kupujícím, 3.2. Pro nabídku našich služeb a produktů a pro propagaci firmy (fyzické osoby) A. Damkové formou obchodních sdělení využíváme především vaši e-mailovou adresu nebo telefonní číslo. Zpracování probíhá v tomto případě pouze na základě vašeho souhlasu, který je zcela dobrovolný. Souhlas můžete udělit v rámci objednávky zboží, nebo jinak na webových stránkách. Souhlas udělujete také vyplněním příslušného formuláře na prodejních místech A. Damkové.

4. Odvolání souhlasu a zrušení zasílání obchodních sdělení 4.1. Obchodní sdělení. Odebírání obchodních sdělení můžete kdykoli zrušit kliknutím na příslušný odkaz umístěný v zápatí každého obchodního sdělení 4.2. Cookies. Pokud chcete na svém zařízení zakázat ukládání cookies, můžete změnit nastavení kliknutím na odkaz „Nastavení cookies“ v zápatí webových stránek nebo změnit nastavení přímo ve svém prohlížeči.

5. Zpracování osobních údajů? 5.1. Osobní údaje jsou zpracovávány A. Damkovou, je vázána k mlčenlivosti. 5.2. A. Damková, také jako správci pověřují zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který zpracovává osobní údaje pro A. Damkovou, podle pokynů, které jim udělí. Účel a rozsah zpracování nemůže zpracovatel jakkoli rozšiřovat. Pokud zpracování vyžaduje váš souhlas, předávají vaše údaje zpracovatelům výhradně po jeho udělení a pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. Mezi zpracovatele patří:  Přepravní společnosti (dodání objednaného zboží);  Seznam.cz, a.s., Google LLC, Facebook Inc (nástroje pro on-line marketing);

6. Doba zpracování údajů? 6.1. Osobní údaje za účelem plnění smlouvy se uchovávají po celou dobu trvání kupní smlouvy a po dobu jednoho roku po ukončení kupní smlouvy pro případ uplatnění jakéhokoli nároku, který s kupní smlouvou souvisí. Ze zákona se následně uchovávají některé údaje obsažené v účetních dokladech. 6.2. Obchodní sdělení jsou zasílána kupujícím či uživatelům do doby zrušení jejich odběru nebo odvolání vašeho souhlasu. Nejdéle jsou však obchodní sdělení zasílána po dobu 2 let od udělení souhlasu. 6.3. Údaje získané pro marketingové účely prostřednictvím cookies zpracováváme po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies povolíte v rámci nastavení cookies na webových stránkách nebo ve svém prohlížeči. Zpracování může trvat i po odvolání souhlasu, a to nejdéle do doby exspirace příslušného druhu cookies. 6.4. Údaje získané při využití telefonické linky zpracováváme maximálně do doby vyřízení vašeho požadavku. V případech, kdy je jejím prostřednictvím učiněna objednávka zboží nebo služeb, jsou osobní údaje zpracovávány po celou dobu trvání kupní smlouvy a po dobu jednoho roku po jejím ukončení. 6.5. Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provedeme pouze v případě, že je to nezbytné pro účely oprávněných zájmů nebo pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů nebo smluvních ujednání.

7. Vaše práva? 7.1. V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na A. Damkovou, a požadovat informace ohledně osobních údajů, které zpracovávají, ohledně účelu a povahy zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údajů mimo A. Damkovou:  Přístup k údajům, zda a jaké konkrétní osobní údaje jsou zpracovávány a případně vám budou tyto údaje zpřístupněny společně s informacemi o jejich zpracování.  Vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů), jestliže se domníváte, že jsou zpracovávány osobní údaje v rozporu s ochranou vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.  Výmaz osobních údajů nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo není zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte. 7.2. Mimo výše uvedená oprávnění máte vždy možnost se v případě podezření na porušení povinností ze strany A. Damkové, obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

8. Bezpečnost 8.1. A. Damková, plně dbá na bezpečnost vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). 8.2. Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu.

9. Kontakt 9.1. S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se můžete obracet na adresu alexandradamkova@seznam.cz nebo na telefonním čísle +420 728649340.

10. Platnost 10.1. Tato pravidla jsou platná a účinná od 26. 3. 2015.