Kvantový koučink

Co je to?

  • Práce na osobním rozvoji, nalezení příčiny nezdaru, limitů, včetně zobrazení mentálních bloků ve zdravotním stavu, což znamená nemoc (každá má svůj vzorec, který jde rozluštit).
  • Vychází z kvantových zákonů, které fungují u všech, kdo ale neví jak, využívá většinou ve svůj neprospěch (vytváříme nežádoucí stav- nemoc, vztahový nebo finanční problém, nebezpečí, prostě nějakou krizi.
  • Pokud se trápíte, problém či  bolest vás směřuje ke změně.

KVANTUM je nejmenší jednotkou reality – jednotkou energie
i hmoty. Naše tělo, orgány se skládají z buněk, DNA, kolem které je kvantové pole. 

Svým záměrem kvantové pole ovlivňujeme.

Záměr je emoce, myšlenka nebo čin,  a kvalita našeho záměru určuje kvalitu života.

Kvantum se vyskytuje jako vlna v pohybu nebo v klidu jako částice, tyto výskyty určuje naše pozornost, vlna je nehmotná, rozšířená mimo čas a prostor. Po zaměření naší pozornosti se kvantum projevuje jako hmota v prostoru a čase.                  (Lenard, Planck a Einstein, 1921 Nobelova cena)

Tvoříme svůj život – zdraví či nemoc, štěstí či smutek, hojnost nebo chudobu. Pokud jste ochotni přijmout odpovědnost je problém řešitelný.

                     Uvědomění = Moc (energie, síla, hojnost)                                    Neuvědomění = Ne/Moc (ztráta moci, strach, krize)

Uvědomění nás vrací k naší přirozenosti, svobodě
a vyššímu řádu, ve kterých jsme byli stvořeni.

Chaos a náhody neexistují

Osud je výmluva na naše hloupé skutky.  A. Schopenhauer

To, v jakém jsme rozpoložení, ovlivňuje chemické procesy
v našem těle a má vliv na funkci orgánů, včetně projevu funkce genů (více obor epigenetika – aneb nevymlouvejme se na genetiku). 

Kvantový koučink uvolňuje stres, strach, bolest, napětí, odstraňuje fyzické, psychické
a emocionální bloky, nastoluje harmonii.
 Buňka v harmonickém stavu nemůže být nemocná.

Rozsah uvědomění se zobrazuje v našich životech rozsahem
a kvalitou našeho bytí (intuice, zdravotní stav, empatie, láskyplnost, pocit štěstí.), rozsahu uvědomění odpovídá i využití různé úrovně léčby a rozvoje,

omezené vědomí nepřijímá argumenty a možnosti za svými hranicemi.

„Mystikou nazýváme záležitosti, kterým nerozumíme.“ A. Loyd

„Vše je energie“ A. Einstein

Hodina koučinku nastartuje změny, které jste neudělali roky.

Kombinuji s metodou EFT

Nestačí někoho „uzdravit“, nastolit změnu za něj, to je krátkodobé a nepřínosné, pro mě, že bych zasáhla do něčí cesty
a pro klienta, že nenastavil u sebe změny vědomě.

EFT metoda zjistí příčinu problému a spolu s kvantovou terapií urychlí nápravu.

Co lze řešit?: fyzické problémy  a bolesti, psychické problémy, problémy ve vztazích, zaměstnání, podnikání, sportu, učení . závislosti